Falk – Felles autentisering for kvalitetsregistre

Pålogging til kvalitetsregistrene

Falk erstatter Helseregister.no, som ikke lengre oppfyller dagens krav til sikkerhet.

Falk sørger for at du får logget på alle kvalitetsregistrene i Norge på en sikker, trygg og enkel måte.

Hvordan logger jeg på et register?

Besøk registeret slik du er vant til, f.eks. via https://mrs.nhn.no/

Registeret vil logge deg på via Falk så sømløst som mulig, men vil kanskje be deg logge på via Id-porten (hvis vi ikke er sikre nok på hvem du er), og vil kanskje be deg velge tilgang (hvis du har flere tilganger).

Hvordan får jeg som ny bruker tilgang til et register?

SøkOmTilgang

 1. Besøk kvalitetsregisteret du ønsker tilgang til, f.eks. via https://mrs.nhn.no/
 2. Velg å søke om tilgang og fyll ut søknadsskjema

ELLER

 1. Besøk Falk-forsiden på https://falk.nhn.no/
 2. Velg registeret du ønsker tilgang til og trykk «Søk om tilgang»

Jeg hadde tilgang før, hvordan får jeg den tilbake?

ImportAvTilgang

 1. Besøk kvalitetsregisteret du ønsker tilgang til, f.eks. via https://mrs.nhn.no/
 2. Fyll ut påloggingsinformasjon dersom du blir bedt om det
 3. Velg å importere fra Helseregister.no og følg instruksjonene
  1. Du må benytte ditt gamle brukernavn og passord
  2. Du vil motta et engangspassord via SMS