Skip to the content.

Step-By-Step for Applikasjonsadministrator

Klikk her for veiledning for innlogging.

Applikasjonsadministrator har samme rettigheter som en Tilgangstildeler

I tillegg har AppAdmin to ekstra faner under en applikasjon; Tilgangsdelere og Importer Preautoriserte Søknader.

Tilgangdelere

I Tilgangdelere fanen finner du en liste over Tilgangstildelere for applikasjonen. Innslagene i denne listen kan utvides for å se hvilke enheter personen er tilganstildeler for og legge til flere enheter. Nederst på siden har du også mulighet til å søke opp en ny person og gjøre de til tilgangstildeler for applikasjonen. Du har også mulighet til å laste den den CSV fil med all tilgangstildeler.

Tilgangstildelere

Importer Preautoriserte Søknader

I Importer Preautoriserte Søknader fanen finner du en tekst boks hvor du kan legge inn et json-objekt. Dette json-objektet inneholder en liste over personer og hvilke rettigheter de skal ha.

{
  "OrderDescription": "This is an order",
  "PreAuthorizedOrders": [{
    "PersonIdentifier": "17078614919",
    "FirstName": "Putte",
    "LastName": "Andresen",
    "PhoneNumber": "99887766",
    "Email": "putte.andresen@hemit.no",
    "Claims": [{
        "Type": "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/role",
        "Value": "Pasientansvarlig"
      },
      {
        "Type": "http://schemas.hemit.no/Hemit/Mqr/Claims/AuthorizedForOrganizationalUnit",
        "Value": "100320"
      }
    ]
  }]
}

ImoprterPreautoriserteSøknader