Skip to the content.

Step-By-Step for Bruker

Innlogging

Klikk her for veiledning for innlogging.

Søk om tilgang

Når du går til et register du ikke har tilgang til kommer du til denne siden:

Bruker-SøknadIkkeUtfylt

Her fyller du ut informasjon om hva du trenger for å informere Tilgangstildeleren om hvilke rolle de skal gi.

Bruker-SøknadUtfylt

Deretter trykker du på “SEND INN”. Da får du opp en oversikt over søknaden som ble sent, samt at du får en e-post om at søknaden er sent til behandling.

Bruker-SøknadOversikt

Du kan da enten forlate siden og vente på en e-post som sier at søknaden har blitt besvart, eller så kan du trykke “GÅ TIL OVERSIKT” for å gå til Falk eller “NY SØKNAD FOR <APPLIKASJON>” hvis du trenger flere tilganger.

Falk generelt

Når du er logget inn i falk kan du trykke på navnet ditt øverst i høyere hjørne for å gå til din bruker profil, beskrevet lenger nede.

Til høyere for navnet ditt er Logg ut knappen, som du kan bruke for å logge ut.

Til høyere for det igjen er “?” knappen, den åpner denne dokumentajons siden i en ny fane.

Registeroversikt

Registeroversikt er den første siden du kommer til i Falk. Det er en oversikt over alle applikasjonene som finnes i Falk. De er delt inn i kategorier og er søkbare. Du har også mulighet til å trykke på stjernen ved siden av applikasjonesnavnet og merke den som en favoritt. Bruker-Registeroversikt

Mine tilganger

Under Mine tilganger får du en oversikt over hvilke applikasjoner du har tilgang til og hvilke tilganger det er. Du har også muligheten til å søke om ny tilgang til en applikasjon. Bruker-MineTilganger

Mine søknader

Under Mine søknader får du en oversikt over søknader du har sendt. Hvor og når du søkte samt status. Hvis den er behandlet så står det når det skjedde og hvis den ble avvist med en kommentar vi den også stå her. Bruker-MineSøknader

Min aktivitet

Under Min aktivitet vil du se all aktiviteten din i Falk. Det inkluderer rettigheter som er lagt til, endret eller slettet og av- og på-logginger på applikasjoner. Bruker-MineSøknader

Bruker profil

På din bruker profil vil du se din kontakt info, og dine tilganger i plain tekst. Du har mulighet til å endre din kontakt informasjon og om du vil ha e-post varsling på eller av. Hvis du slår av e-post varsling vil du ikke motta e-post om behandlede søknader. Bruker-BrukerProfil