Skip to the content.

Step-By-Step for Falk Admin

Klikk her for veiledning for innlogging.

Falk Admin har samme rettigheter som en Applikasjonsadministrator

Falk Admin har en nedtrekks meny som heter Administrere.

Administrer

Varsler

Under Varsler ser du en oversikt over varsler som er satt opp i falk. Disse varslene kommer opp for alle brukere i Falk. Du har muligheten til å Legge til, endre og slette varsler herifra.

Varsel Legg til varsel

Brukere

Under Brukere finner du et søke felt hvor du kan søke opp brukere i falk. Du må skrive inn minst 3 tegn for å få et resultat.

Når du går inn på en bruker får du se kontakt informasjon, hvilke tilganger brukeren har og hvilke søknader de har sent.

Brukere

M2M Klienter

Denne fanen er dokumentert under M2M

API Ressurser

Denne fanen er dokumentert under M2M

Registerkategorier

Under Registerkategorier finner du en liste over kategorier applikasjoner kan bli sortert inn i. Du har mulighet til å legge til nye kategorier, endre en eksisterende kategori eller slette en kategori.

Registerkategorier RegisterkategorierLeggTil

Legg Til Ny Applikasjon

Som Falk Admin har du en knapp over listen over applikasjoner under Aplikasjoner fanen. Når du trykker på denn får du opp ett skjema som må fyles ut for å opprette en ny applikasjon.

LeggTilNyApplikasjonKnapp LeggTilNyApplikasjon

Applikasjoner

Egenskaper

Når du er inne på en applikasjon har du en fane som heter Egenskaper. Denne viser egenskapene til applikasjonen. Disse kan redigeres i denne fanen.

ApplikasjonEgenskaper

Klienter

Det er også en fane under egenskaper for klienter. Har kan du legge til en ny klient, sette en klient som reg uri eller slette en. Du kan også legge til og slette delte nøkler.

ApplikasjonKlienter1 ApplikasjonKlienter2