Skip to the content.

Step-By-Step for M2M

Klikk her for veiledning for innlogging.

Det er bare Falk Admin som kan endre på M2M (Maskin til Maskin).

Klienter

Falk Admin har en fane under Administrere som heter “M2M Klienter”. Her finner man en liste over alle M2M klientene i FALK, samt informansjon om de er aktive og hvor mange scopes og rettigheter de har.

Ved å trykke på en av klientene kommer man til en mer detaljert oversikt over hvilke scopes og rettigheter klenten har. Det er også her du kan endre på en klient.

M2MKlienter KlientKonfigurasjon1 KlientKonfigurasjon2

API Resursser

Falk Admin har også en fane som heter “API Ressurser”. Her finner man en oversikt over alle API ressursene som finnes i FALK.

Man kan legge til en ny API ressurs ved å Trykke på “Legg til ny API ressurs”-knappen. Fyll ut Name, Display Name og en eller flere scope key og value. For å få korrekte scopes kan Hemit systemutvikling kontaktes på systemutvikling@hemit.no.

ApiRessurser LeggTilApiRessurser

Tilgang

Tilgang fanen på en applikasjon er delt opp i Brukere og M2M klienter. Under M2M klienter ligger det en liste med klienter som har en eller flere tilganger til applikasjonen. Ved å klikke på en klient får man informasjon om hvilke tilganger den har. Ved å trykke på “Administrer tilganger”-knappen på en klient, kan man gi og fjerne tilganger.

Man kan legge til en ny tilgang ved å trykke på “Gi ny tilgang”-knappen. Dette krever at det finnes klienter som ikke allerede har tilgang til applikasjonen.

Tilgang TilgangAdministrerTilgang TilgangGiNy